Zbiranje ponudb za javno naročilo izvedba storitve; Certifikacijska presoja FSC FM – ZA PROJEKT: DI-GOZD” v okviru predcertifikacijskega postopka.