ZBORNIK GOZD IN LES KOT PRILOŽNOST ZA REGIONALNI RAZVOJ

Spoštovani,

v prilogi je objavljen zbornik z naslovom GOZD IN LES KOT PRILOŽNOST ZA REGIONALNI RAZVOJ

Zbornik je nastal iz prispevkov, ki so nastali za strokovni forum 11.oktobra 2019 v okviru prireditve FESTIVAL LESA v KOČEVJU, ki so ga organizirali:

  • FESTIVAL LESA z.o.o., so.p
  • ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, SRIP KROŽNO GOSPODARSTVO
  • SRIP PAMETNE STAVBE IN DOM Z LESNO VERIGO

kor6_Zbornik Festival lesa 2019

Ob tej priložnosti vam želim dobro branje ter srečno in uspešno  novo leto 2020.

Aleš MAROLT

 

Razpis za zaposlite na delovno mesto gozdarski tehnolog 2

št:  110-5/2018-2

Razpis za zaposlitev na delovno mesto gozdarski tehnolog – pripravnik – m/ž

PD-1: Prijava prostega delovnega mesta oz. vrste dela 

Regist. št. prijave: NA36900

Delodajalec: Kočevski les, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o. MŠO: 6812694000
                   Trata XIV 6 A, 1330 KOČEVJE Šifra dejavnosti SKD: 16.100
Upravna enota prostega delovnega mesta oz vrste dela: 5516 KOČEVJE
Na delovno mesto želimo zaposliti naslednje število delavcev: 1

 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GOZDARSKI TEHNOLOG-PRIPRAVNIK – M/Ž
Opis del in nalog: SODELUJE PRI IZVAJANJU UKREPOV ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV POSLOVNE POLITIKE DRUŽBE TER ZA REALIZACIJO SPREJETEGA GOSPODARSKEGA NAČRTA DRUŽBE, ODGOVARJA ZA IZVAJANJE DOGOVORJENEGA DELA PO POGODBI, SODELUJE PRI IZDELAVI ANALIZ, POROČIL, KALKULACIJ IN PREDLOGOV UKREPOV ZA DOSEGO ZASTAVLJENIH CILJEV, SODELUJE PRI SKRBI ZA REALIZACIJO PLANSKIH OBVEZNOSTI ZNOTRAJ DRUŽBE (KOLIČINO IN KVALITETO), SODELUJE PRI PRIPRAVI DELA V GOZDNI PROIZVODNJI (TEHNIČNO), SODELUJE PRI IZDELAVI SEČNO – SPRAVILNEGA NAČRTA, SODELUJE PRI SKRBI ZA IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV, PREGLED DELOVNIH PRIPRAV IN NAPRAV (OBRATOVALNA DOVOLJENJA), VARNO DELO (ORGANIZACIJA DELA) IN PROTIPOŽARNO ZAŠČITO, SODELUJE PRI IZVEDBI TEHNIČNIH INVESTICIJ V DRUŽBI (GOZDNE CESTE, VLAKE), SODELUJE PRI PRIPRAVI IN SPREMLJANJU PLANOV SEČNJE, SPRAVILA, GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL TER GRADNJE IN REKONSTRUKCIJE GOZDNIH PROMETNIC, SODELUJE PRI IZDELAVI IN SPREMLJANJU PROIZVODNIH NAČRTOV IN ODGOVORNOST ZA NJIHOVO IZVRŠITEV, SODELOVANJE Z ZGS PRI GOZDNOGOJITVENEM IN SEČNO-SPRAVILNEM NAČRTOVANJU IN KOLAVDACIJAH IZVRŠENIH DEL, SODELUJE PRI OPERATIVNI PRIPRAVI DELOVIŠČ, SODELUJE PRI PREVZEMU IN ODDAJI LESA, TUDI PRI ODDAJI LESA NA PANJU IN ODDAJI SEČNIH OSTANKOV, VODENJE EVIDENC O OPRAVLJENIH DELIH, SODELOVANJE Z OSTALIMI DELEŽNIKI V GOZDNEM PROSTORU (SKZG, LASTNIKI GOZDOV, KONCESIONARJI, LOVCI…), SODELOVANJE V PROIZVODNEM INFORMACIJSKEM SISTEMU, OSTALA DELA PO NALOGU DIREKTORJA.
Tarifni razred prostega delovnega mesta oz vrste dela:
Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba:
Raven izobrazbe (KLASIUS-SRV): 162 visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Področje izobrazbe (KLASIUS-P): Gozdarstvo in lov
Podrobnejši opis (neobvezno):
Alternativna poklicna/strokovna:
Raven izobrazbe (KLASIUS-SRV): 161 višješolska (prejšnja), višja strokovna
Področje izobrazbe (KLASIUS-P): Gozdarstvo in lov
Podrobnejši opis (neobvezno):
Zahtevana nac. pokl. kvalifikacija (certifikat):

 

Trajanje zaposlitve:
določen čas, 9 mesec(ev) 0 dni
Vrsta zaposlitve:
polni delovni čas
Delovne izkušnje:
ne
Vozniški izpit:
B

 

Zahtevano znanje jezikov:
ANGLEŠKI JEZIK – razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro
Zahtevana računalniška znanja:

 

Drugi pogoji: Poznavanje predpisov iz dejavnosti, varstva pri delu, požarnega varstva in ekologije.
Rok za prijavo kandidatov: 8 dni.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Zavod naj delovno mesto objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh
Posebne namere delodajalca:
Sodelovanje ZRSZ: napoti ustrezne kandidate iz evidenc Zavoda
Vrsta pogodbe: Okvirna mesečna bruto plača: 822 EUR
Poskusno delo: NE Urnik dela:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: ALEŠ MAROLT, 041 413 545, ales.marolt@kocevski-les.si
Kontaktna oseba delodajalca za BO: ALEŠ MAROLT, 041 413 545, ales.marolt@kocevski-les.si
Datum sprejema prijave: 8.1.2018 Datum objave v prostorih zavoda: 10.1.2018

Razpis za zaposlitev na delovno mesto upravljalca sušilnic

PD-1: Prijava prostega delovnega mesta oz. vrste dela 

Regist. št. prijave: MR79802

Delodajalec: Kočevski les, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o. MŠO: 6812694000
                   Trata XIV 6 A, 1330 KOČEVJE Šifra dejavnosti SKD: 16.100
Upravna enota prostega delovnega mesta oz vrste dela: 5516 KOČEVJE
Na delovno mesto želimo zaposliti naslednje število delavcev: 1

 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UPRAVLJALEC SUŠILNIC – M/Ž
Opis del in nalog: -ODGOVORNOST ZA PRAVILNOST SUŠENJA, -POLNJENJE IN PRAZNJENJE SUŠILNIC, -NASTAVLJANJE IN NADZOR NAPRAV ZA SUŠENJE, -IZVAJANJE KONTROLNIH MERITEV VLAŽNOSTI LESA (IZBIRA VZORCA), -IZMERA SUŠENEGA LESA IN KLASIFICIRANJE, -DOLOČANJE REŽIMOV SUŠENJA, KONTROLA IN IZVAJANJE TER PRILAGAJANJE REŽIMOV, -VODENJE EVIDENC SUŠENJA LESA, -VODENJE ZALOG, NABAVE IN PORABE DECIMIRANIH ELEMENTOV, -KODIRANJE IN BELEŽENJE MATERIALNIH PRETOKOV SUROVINE (MATERIALNO POSLOVANJE) ZA SKLADIŠČE SUŠILNICE IN SKLADIŠČE DECIMIRANIH ELEMENTOV, -KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM SUROVINE, -KONTROLA SUROVINE IN IZDELAVA PREVZEMNIH ZAPISNIKOV DECIMIRANIH ELEMENTOV, -IZDELAVA PREVZEMNO REKLAMACIJSKIH LISTIN, -MATERIALNA ODGOVORNOST ZA SKLADIŠČA (SKL. DEC. EL. SVEŽI, SUHI IN ZRAČNO SUHI, TEMP. SKL. ELEMENTOV VSE SUŠILNICE), -VODENJE EVIDENC OPRAVLJENIH DEL PRISOTNOSTI V SUŠILNICI, -POROČANJE IN IZDELAVA MESEČNIH POROČIL, -PRIJAVLJANJE IN VODENJE EVIDENCE OKVAR IN ZASTOJEV, -ANALIZIRANJE NAPAK, UGOTAVLJANJE VZROKOV IN SKRB ZA ODPRAVO LE-TEH ZAGOTOVLJENA TELEFONSKA DOSEGLJIVOST NADREJENEMU V ČASU DELAVNE IZMENE, -UPOŠTEVANJE PREDPISOV IN IZVAJANJE UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VZD IN PV, -ODGOVORNOST ZA PRAVILNO RAVNANJE Z ODPADKI IN -OSTALA DELA PO NALOGU DIREKTORJA.
Tarifni razred prostega delovnega mesta oz vrste dela:
Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba:
Raven izobrazbe (KLASIUS-SRV): 150 srednja strokovna, srednja splošna
Področje izobrazbe (KLASIUS-P): Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Podrobnejši opis (neobvezno): Tehnik lesarske tehnologije, 3119.02
Alternativna poklicna/strokovna:
Raven izobrazbe (KLASIUS-SRV): 150 srednja strokovna, srednja splošna
Področje izobrazbe (KLASIUS-P): Ekonomija
Podrobnejši opis (neobvezno):
Zahtevana nac. pokl. kvalifikacija (certifikat):

 

Trajanje zaposlitve:
določen čas, 0 mesec(ev) 0 dni
Vrsta zaposlitve:
polni delovni čas
Delovne izkušnje:
ne
Vozniški izpit:
B

 

Zahtevano znanje jezikov: Zahtevana računalniška znanja:
urejevalnik besedil – osnovno
delo s preglednicami – osnovno

 

Drugi pogoji: Poznavanje predpisov iz dejavnosti, varstva pri delu, požarnega varstva in ekologije. Izpit za upravljanje viličarja. Izpit za motorno žago.
Rok za prijavo kandidatov: 8 dni.
Način prijave kandidatov: drugo:
Zavod naj delovno mesto objavi: v prostorih Zavoda
Posebne namere delodajalca:
Sodelovanje ZRSZ: brez posredovanja
Vrsta pogodbe: Okvirna mesečna bruto plača:
Poskusno delo: Urnik dela:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: ALEŠ MAROLT, 041 413 545, ales.marolt@kocevski-les.si
Kontaktna oseba delodajalca za BO: ALEŠ MAROLT, 041 413 545, ales.marolt@kocevski-les.si
Datum sprejema prijave: 23.12.2016 Datum objave v prostorih zavoda: