Javno naročilo storitev SEČNJA IN SPRAVILO 2021-2023 – Pridržano javno naročilo

 Spoštovani,

Javno naročilo storitev SEČNJA IN SPRAVILO, TRANSPORT, RAZŽAGOVANJE 2021-2023

 Spoštovani,

Zbiranje ponudb za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo sušilnice in parilnice

Spoštovani,

Zbiranje ponudb za Izgradnja zaščitne ograje ter ograjnih vrat na objektu Kočevski les- Sušilnica lesa, Industrijska cona LIK II 2.faza

Javno naročilo storitev, Izvedba negovalnih gojitvenih del in izdelava ter dostava sekancev za območje Seč

 Spoštovani,

Javno naročilo blaga, Nakup in dobava lesne biomase

vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo blaga, Nakup in dobava lesne biomase, na predloženih obrazcih:

02a_Razpisna dokumentacija_JN Nakup in dobava lesne biomase_Povabilo k oddaji ponudbe podpisano 20201116

02b_Razpisna dokumentacija_JN Nakup in dobava lesne biomase ver2 POPRAVEK 20201126 02c_Razpisna dokumentacija_JN Nakup in dobava lesne biomase ver2_samo obrazci POPRAVEK 20201126

03_ESPD_Nakup in dobava lesne biomase

 Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-10/2020-1, 2, 3

Številka: JN 13/2020

Zbiranje ponudb za pravno pomoč pri izvedbi javnega naročila za dobavo lesnih sekancev za kurilno sezono 2020/2021

Spoštovani,

Zbiranje ponudb za izvedbo storitve tiskanja publikacije z naslovom Gozd in les kot razvojni priložnosti za regionalni razvoj

  Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za izvedbo  storitve tiskanja publikacije z naslovom Gozd in les kot razvojni priložnosti za regionalni razvoj, na predloženih obrazcih:

razpisna dokumentacija Izvedba storitve tiskanja publikacije z naslovom Gozd in les kot razvojni priložnosti za regionalni razvoj

Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-32/2019-2

Številka: JN 36/2019

V priponki je objavljeno končno poročilo o izvedbi javnega naročila.

Lep pozdrav, Aleš Marolt

Št. 430-32/2019-7

končno poročilo

Zbiranje ponudb za izgradnjo zaščitne ograje ter ograjnih vrat na objektu Kočevski les – Sušilnica lesa Industrijska cona LIK II

 Spoštovani,

Zbiranje ponudb za izvedbo koordinacije varstva pri delu na gradbišču Izgradnja proizvodno skladiščnega objekta

 Spoštovani,

Zbiranje ponudb za izvedbo »ŠGZ 15/2019 INFORMIRANJE STROKOVNE IN SPLOŠNE JAVNOSTI IN KOMUNICIRANJE S CILJNIMI DELEŽNIKI STROKE SRIP-KROŽNO GOSPODARSTVO, PODROČJE BIOMASA IN ALTERNATIVNE SUROVINE – TRAJNOSTNA MOBILIZACIJA LESNEGA BIOMASNEGA POTENCIALA SLOVENIJE«

 Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za pravno pomoč pri izvedbi  javnega naročila:

»ŠGZ 15/2019 INFORMIRANJE STROKOVNE IN SPLOŠNE JAVNOSTI IN KOMUNICIRANJE S CILJNIMI DELEŽNIKI STROKE SRIP-KROŽNO GOSPODARSTVO, PODROČJE BIOMASA IN ALTERNATIVNE SUROVINE – TRAJNOSTNA MOBILIZACIJA LESNEGA BIOMASNEGA POTENCIALA  SLOVENIJE«

na predloženih obrazcih:

razpisna dokumentacija 20.9.2019 2

 Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-21/2019-2

Številka: JN 22/2019

¨Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Sklada za regionalni razvoj¨

Javno naročilo gradenj NOVOGRADNJA PROIZVODNO SKLADIŠČNEGA OBJEKTA

 Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo gradenj Novogradnja proizvodno skladiščnega objekta, na predloženih obrazcih:

 

1_GOD-Kočevski les-sklop 1 20190618

02a_razpisna dokumentacija Novogradnja proizvodno skladiščnega objekta – povabilo 20190829

02b_razpisna dokumentacija Novogradnja proizvodno skladiščnega objekta ver1 20190829

02c_razpisna dokumentacija Novogradnja proizvodno skladiščnega objekta_samo obrazci_20190829

03_ESPD_Novogradnja prozvodno skladiščnega objekta

3_ELEKTROINST_Kočevski les-sklop 3 20190618

3_STROJNE-Hala Kočevski les PZI – popis

Tehnična dokumentacija

Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-20/2019-2

Številka: JN 21/2019, KL-4/2019

Javno naročilo gradenj NOVOGRADNJA PROIZVODNO SKLADIŠČNEGA OBJEKTA

 Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo gradenj Novogradnja proizvodno skladiščnega objekta, na predloženih obrazcih:

1_GOD-Kočevski les-sklop 1 20190618

02 _razpisna dokumentacija Novogradnja proizvodno skladiščnega objekta ver4 – povabilo 20190618

02_razpisna dokumentacija Novogradnja proizvodno skladiščnega objekta ver4 20190618

02b_razpisna dokumentacija Novogradnja proizvodno skladiščnega objekta ver4 samo obrazci popravek1 20190702

Narocnik_novogradnja objekta_ESPD

2_STROJNE_ Kočevski les-sklop 2 20190618

3_ELEKTROINST_Kočevski les-sklop 3 20190618

Statika_novogradnja proizvodno skladiščnega objekta _Kočevski les_20190618

TP0-Situacija

TP2.1-Skladišče

TP2.2-Skladišče

 

 

Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-16/2019-2

Številka: JN 16/2019, KL-3/2019

Javno naročilo storitev SEČNJA in SPRAVILO 2019-2021

 Spoštovani,

Javno naročilo storitev SEČNJA, SPRAVILO, ŽAGANJE IN TRANSPORT LESA 2019-2021

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo storitev SEČNJA, SPRAVILO, ŽGANJE IN TRANSPORT LESA 2019-2021, na predloženih obrazcih:

02 _razpisna dokumentacija Sečnja, spravilo, žaganje in transport lesa 2019-2021 1 del

02 _razpisna dokumentacija Sečnja, spravilo, žaganje in transport lesa 2019-2021 2 del

02 b_razpisna dokumentacija Sečnja, spravilo, žaganje in transport lesa 2019-2021 ver5 samo obrazci 20190612

Narocnik_ESPD

 Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-14/2019-2

Številka: JN 14/2019, KL-1/2019

Zbiranje ponudb – Rekonstrukcija gozdnih vlak in izgradnja pomožnega skladišča

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za rekonstrukcijo gozdnih vlak in izgradnjo pomožnega skladišča v GGE Mozelj Oddelek 148.

Vse potrebne informacije so v priloženih navodilih in elaboratu Zavoda za gozdove.

 

Lep pozdrav!

Elaborat rekonstrukcije in izgradnje pomožnega skladišča – GGE Mozelj Oddelek 148

Obrazec za oddajo ponudbe – Rekonstrukcija vlak in pomožno skladišče Mozelj 148