Javno naročilo izvedba storitve: ¨Izvedba negovalnih gojitvenih del in izdelava ter dostava sekancev za območje Seč 2024-2¨

Javno naročilo izvedba storitve: ¨Izvedba negovalnih gojitvenih del in izdelava ter dostava sekancev za območje Seč 2023-3¨

 Spoštovani,

Javno naročilo izvedba storitve: ¨Izvedba negovalnih gojitvenih del in izdelava ter dostava sekancev za območje Lapinje- Laze pri Dolu 2023-1¨

Zbiranje ponudb za javno naročilo izvedba storitve; Certifikacijska presoja FSC FM – ZA PROJEKT: DI-GOZD” v okviru predcertifikacijskega postopka.

Javno naročilo izvedba storitve; Priprava načrta trženja in vstopa na trg: Izvedbo kvalitativne raziskave in delavnice kot vpogled v potrebe profesionalnih lastnikov gozdov – ZA PROJEKT: DI-GOZD”

Javno naročilo blaga, Nakup in dobava lesne biomase

Javno naročilo izvedba storitve usposabljanja na temo: Kako pripraviti dokumentacijo za certificiranje gozda s standardi PEFC, FSC

Javno naročilo gradenj NOVOGRADNJA SUŠILNICE IN PARILNICE

vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo gradenj Novogradnja sušilnice in parilnice, na predloženih obrazcih:

02a_razpisna dokumentacija_povabilo_Novogradnja sušilnice in parilnice_ver1 20210825 02b_razpisna dokumentacija Novogradnja sušilnice in parilnice_ver1 20210825

02c_razpisna dokumentacija Novogradnja sušilnice in parilnice_samo obrazci_ver1 20210825 03_novogradnja sušilnica in parilnica ESPD

04a_GOD-Kočevski les_Sušilnica pOPIS

04b_GOD-Kočevski les_Parilnica POPIS

05_dokumentacija

 

Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-10/2021-2

Številka: JN 14/2021

Javno naročilo storitev SEČNJA IN SPRAVILO 2021-2023 – Pridržano javno naročilo

 Spoštovani,

Javno naročilo storitev SEČNJA IN SPRAVILO, TRANSPORT, RAZŽAGOVANJE 2021-2023

 Spoštovani,

Zbiranje ponudb za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo sušilnice in parilnice

Spoštovani,

Zbiranje ponudb za Izgradnja zaščitne ograje ter ograjnih vrat na objektu Kočevski les- Sušilnica lesa, Industrijska cona LIK II 2.faza

Javno naročilo storitev, Izvedba negovalnih gojitvenih del in izdelava ter dostava sekancev za območje Seč

 Spoštovani,

Javno naročilo blaga, Nakup in dobava lesne biomase

vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo blaga, Nakup in dobava lesne biomase, na predloženih obrazcih:

02a_Razpisna dokumentacija_JN Nakup in dobava lesne biomase_Povabilo k oddaji ponudbe podpisano 20201116

02b_Razpisna dokumentacija_JN Nakup in dobava lesne biomase ver2 POPRAVEK 20201126 02c_Razpisna dokumentacija_JN Nakup in dobava lesne biomase ver2_samo obrazci POPRAVEK 20201126

03_ESPD_Nakup in dobava lesne biomase

 Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-10/2020-1, 2, 3

Številka: JN 13/2020

Zbiranje ponudb za pravno pomoč pri izvedbi javnega naročila za dobavo lesnih sekancev za kurilno sezono 2020/2021

Spoštovani,