Javno naročilo male vrednosti: Izgradnja proizvodno skladiščnega objekta

Spoštovani,

Naročnik z dnem 5. 2. 2019 pričenja postopek oddaje javnega naročila, ki se vodi pod zaporedno številko 4/2019. Predmet javnega naročila je »Izgradnja proizvodno skladiščnega objekta«. Javno naročilo se oddaja na podlagi konkurenčnega postopka s pogajanji na podlagi b.) točke prvega odstavka 44. člena  ZJN-3.

 Razpisno dokumentacijo za javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti in podrobnosti si lahko ogledate na povezavi https://ejn.gov.si/narocilo/pages/dashboard/zadeva_dashboard.xhtml?zadevaId=6994

 ELEKTROINST_F1 GOD-1F (002) GOD-2F Rekapitulacija Strojne-1F strojne-2F

TEHNIČNO POROČILO

NAČRT OBJEKTA

ARH-1 ARH-2 situacija

 Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Številka zadeve: 430-4/2019-1 JN,

JN 4/2019

 

Javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti: Izgradnja proizvodno skladiščnega objekta

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za Malo javno naročilo:

 Razpisna dokumentacija za javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti:

»Izgradnja proizvodno skladiščnega objekta«

Razpisna dokumentacija-skladiscno proizvodni objekt KL

Razpisna dokumentacija-skladiscno proizvodni objekt KL

ELEKTROINST_F1 GOD-1F (002) GOD-2F Rekapitulacija Strojne-1F strojne-2F

TEHNIČNO POROČILO

NAČRT OBJEKTA

ARH-1 ARH-2 situacija

 Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Številka zadeve: 430-26/2018-2

 

Zbiranje ponudb za razžagovanje embalažne hlodovine iglavcev za lokacijo Kolodvorska 37a, 2310 Slovenska Bistrica november 2018

Zbiranje ponudb za razžagovanje embalažne hlodovine iglavcev za lokacijo Kolodvorska 37a, 2310 Slovenska Bistrica november 2018

Zbiranje ponudb za razžagovanje embalažne hlodovine bukovine za lokacijo Žaga Pogorelc Kočevje november 2018

Zbiranje ponudb za izdelavo projektne dokumentacije IDZ, DGD, PZI za projekt: Razširitev obstoječe sušilnice – prizidava, novogradnja skladiščno proizvodnega objekta


Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za izdelavo projektne dokumentacije IDZ, DGD, PZI za projekt: Razširitev obstoječe sušilnice – prizidava, novogradnja skladiščno proizvodnega objekta, na predloženih obrazcih:

razpisna dokumentacija za projektno dokumentacijo objekt proizv. skladišč. in sušilnice

Končno poročilo o oddaji naročila:

Končno poročilo Izdelava projektne dokumentacije IDZ, DGD, PZI za projekt SUŠILNICE- SKLADIŠČNO PROIZVODNi OBJEKT

Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-18/2018-2

JN 20/2018

Zbiranje ponudb za izdelavo lesnih sekancev iglavcev za proizvodnjo lesnih plošč in tvoriv v letu 2018 -2 avgust 2018

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za izdelavo lesnih sekancev iglavcev za proizvodnjo lesnih plošč in tvoriv v letu 2018 na predloženih obrazcih:

razpisna dokumentacija izdelava lesnih sekancev iglavcev za proizvodnjo lesnih plošč in tvoriv avgust 2018

Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-16/2018-2 JN

Številka JN 18/2018

Zbiranje ponudb za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI, PID za projekt: Objekt za avtomatski sistem tehtanja Kočevski les -junij 2018:


Zbiranje ponudb za izdelavo lesnih sekancev iglavcev (pretežno smreka, rdeči bor, črni bor, jelka) s sekalnikom na skladišču Kočevski les d.o.o. oz na gozdni cesti

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za izdelavo lesnih sekancev iglavcev (pretežno smreka, rdeči bor, črni bor, jelka) s sekalnikom na skladišču Kočevski les d.o.o. oz na gozdni cesti na predloženh obrazcih:

razpisna dokumentacija izdelava lesnih sekancev iglavcev na lokaciji Kočevski les d.o.o. oz. gozdni cesti

Lep pozdrav,

Aleš Marolt

št.: 430-6/2018-2 JN

Številka: JN 6/2018

Zbiranje ponudb za razžagovanje hlodovine iglavcev ter izdelavo žaganega lesa debeline 22, 72 mm in transport na lokacijo Rakitnica 74, 1331 Dolenja vas ”

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za razžagovanje hlodovine iglavcev ter izdelava žaganega lesa debeline 22, 72 mm in transport na lokacijo Rakitnica 74, 1331 Dolenja vas, na predloženih obrazcih:

razpisna dokumentacija razžagovanje iglavcev 22, 72 mm Rakitnica

Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-5/2018-2 JN

Številka: JN 5/2018

Zbiranje ponudb za izdelavo študije – analize ekonomskih in družbeno/socialnih učinkov podjetja Kočevski les d.o.o. kot ključnega koordinatorja krožnega gospodarstva v občini Kočevje v prvih dveh letih delovanja

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudbe za izdelavo študije – analize ekonomskih in družbeno/socialnih učinkov podjetja Kočevski les d.o.o. kot ključnega koordinatorja krožnega gospodarstva v občini Kočevje  v prvih dveh letih delovanja v skladu z določbami razpisne dokumentacije:

razpisna dokumentacija Izdelava študije učinkov delovanja družbe Kočevski les d.o.o.

Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Javno naročilo za izvedbo storitev:»Sečnja, spravilo in transport lesa za obdobje 24 mesecev«

Spoštovani,

Obveščamo vas, da smo na portalu javnih naročil 28.04.2017 objavili naročilo za izvedbo storitev: »Sečnja, spravilo in transport lesa za obdobje 24 mesecev«

Oznaka naročila je JN004637/2017-B01 in popravek JN004637/2017-K01
Povezava do objave in popravljene razpisne dokumentacije je: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=207576

Lep pozdrav,

Aleš Marolt

direktor Kočevski les d.o.o.