Javno naročilo gradenj NOVOGRADNJA SUŠILNICE IN PARILNICE

vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo gradenj Novogradnja sušilnice in parilnice, na predloženih obrazcih:

02a_razpisna dokumentacija_povabilo_Novogradnja sušilnice in parilnice_ver1 20210825 02b_razpisna dokumentacija Novogradnja sušilnice in parilnice_ver1 20210825

02c_razpisna dokumentacija Novogradnja sušilnice in parilnice_samo obrazci_ver1 20210825 03_novogradnja sušilnica in parilnica ESPD

04a_GOD-Kočevski les_Sušilnica pOPIS

04b_GOD-Kočevski les_Parilnica POPIS

05_dokumentacija

 

Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-10/2021-2

Številka: JN 14/2021

Razpis za zaposlitev na novo delovno mesto: Komercialist/ka

Spoštovani kandidati,

št:  110-5/2020-9

Razpis za zaposlitev na novo delovno mesto: Komercialist/ka

št:  110-5/2020-2

Zbiranje ponudb za izvedbo storitve tiskanja publikacije z naslovom Gozd in les kot razvojni priložnosti za regionalni razvoj

  Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za izvedbo  storitve tiskanja publikacije z naslovom Gozd in les kot razvojni priložnosti za regionalni razvoj, na predloženih obrazcih:

razpisna dokumentacija Izvedba storitve tiskanja publikacije z naslovom Gozd in les kot razvojni priložnosti za regionalni razvoj

Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-32/2019-2

Številka: JN 36/2019

V priponki je objavljeno končno poročilo o izvedbi javnega naročila.

Lep pozdrav, Aleš Marolt

Št. 430-32/2019-7

končno poročilo

VABILO NA USPOSABLJANJE

 

Datum: 9.12.2019

Vabilo na usposabljanje

Usposabljanje zaposlenih:  Poslovna angleščina s poudarkom na govorni jezikovni veščini po metodi načrtovanja Understanding by design in z elementi formativnega spremljanja.

Usposabljanje bo z besediščem slušatelje opolnomočilo za delo v gozdarstvu in predelavi ter obdelavi lesa, komercialnih postopkov pri prodaji lesa in drugih lesnih proizvodov

Modul 1-1.faza v letu 2019Izvajalec: mag. Marjeta Kamšek

Termin: 10. 10. 2019 od 15.do 19.ure in 12.12.2019 od 15.do 19.ure

Lokacija: Predavalnica Gimnazije in srednje šole Kočevje, Trg zbora odposlancev 22, 1330 Kočevje

Skupni strošek *: 480 EUR

*Skupni strošek izvedbe krije Kočevski les d.o.o.

 

 

Program usposabljanja

Naziv usposabljanja:

Usposabljanje zaposlenih:  Poslovna angleščina s poudarkom na govorni jezikovni veščini po metodi načrtovanja Understanding by design in z elementi formativnega spremljanja.

Usposabljanje bo z besediščem slušatelje opolnomočilo za delo v gozdarstvu in predelavi ter obdelavi lesa, komercialnih postopkov pri prodaji lesa in drugih lesnih proizvodov

Program:

V skladu z osnovno dejavnostjo družbe gozdarstvo oz. lesno predelavo ter sečnje in spravila dreves je potrebno zagotavljati preventivno usposabljanje in izobraževanje za kvalitetno izvedbo dela. Delavci, ki so usposobljeni za delo potrebujejo vse več informacij za operativno izvajanje del z navodili v angleščini in komunikacijo za nakup, prodajo, opreme materiala ter storitev   na tujih trgih zato je nujno usposabljanje v univerzalnem tehničnem poslovnem jeziku v angleščini.

Usposabljanje bo z besediščem slušatelje opolnomočilo za strokovnejše napredno delo v gozdarstvu in predelavi ter obdelavi lesa, komercialnih postopkov pri prodaji lesa in drugih lesnih proizvodov

Modul 1- 1.faza v letu 2019

Kočevski les d.o.o.

Direktor

Aleš Marolt

Razpis za zaposlite na delovno mesto gozdarski tehnolog 2

št:  110-5/2018-2

Razpis za zaposlitev na delovno mesto upravljalec sušilnic-tehnolog

Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave: NE66527
Delodajalec: MŠO: 6812694000 šifra SKD: 16.100
Kočevski les, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o.
Trata XIV 6 A
1330 KOČEVJE
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5516 KOČEVJE
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UPRAVLJALEC SUŠILNIC-TEHNOLOG – M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: VODI, ORGANIZIRA IN NADZIRA DELA NA PODROČJU LESNE PREDELAVE. IZDELAVA IN SPREMLJANJE PROIZVODNIH NAČRTOV IN ODGOVORNOST ZA NJIHOVO IZVRŠITEV. PREVZEM IN ODDAJA LESA. VODENJE EVIDENC O OPRAVLJENIH DELIH. S ODELOVANJE V PROIZVODNEM INFORMACIJSKEM SISTEMU. ODGOVORNOST ZA PRAVILNOST SUŠENJA IN OSTALIH DEL NA LESNI PREDELAVI. POLNJENJE IN PRAZNJENJE SUŠILNIC. NASTAVLJANJE IN NADZOR NAPRAV ZA SUŠENJE. IZVAJANJE KONTROLNIH MERITEV ( VLAŽNOSTI LESA, IZBIRA VZORCA). IZMERA LESA IN KLASIFICIRANJE. DOLOČANJE REŽIMOV SUŠENJA, KONTROLA IN IZVAJANJE TER PRILAGAJANJE REŽIMOV. VODENJE EVIDENC SUŠENJA LESA IN OSTALIH DEL. VODENJE ZALOG, NABAVE IN PORABE MATERIALA IN STORITEV. KODIRANJE IN BELEŽENJE MATERIALNIH PRETOKOV SUROVINE (MATERIALNO POSLOVANJE) ZA VSA SKLADIŠČA LESNE PREDELAVE. KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM SUROVINE. KONTROLA SUROVINE IN IZDELAVA PREVZEMNIH ZAPISNIKOV IZDELKOV, MATERIALA IN STORITEV. MATERIALNA ODGOVORNOST ZA VSA SKLADIŠČA LESNE PREDELAVE. VODENJE EVIDENC OPRAVLJENIH DEL PRISOTNOSTI NA LESNI PREDELAVI. POROČANJE IN IZDELAVA MESEČNIH POROČIL. PRIJAVLJANJE IN VODENJE EVIDENCE OKVAR IN ZASTOJEV. ANALIZIRANJE NAPAK, UGOTAVLJANJE VZROKOV IN SKRB ZA ODPRAVO LE-TEH ZAGOTOVLJENA TELEFONSKA DOSEGLJIVOST NADREJENEMU V ČASU DELAVNE IZMENE ALI V ČASU OBRATOVANJA SUŠILNIC. UPOŠTEVANJE PREDPISOV IN IZVAJANJE UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VZD IN PV. ODGOVORNOST ZA PRAVILNO RAVNANJE Z ODPADKI IN OSTALA DELA PO NALOGU DIREKTORJA.
Izobrazba po Klasius: 161 višješolska (prejšnja), višja strokovna, 543 Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija,
Alternativna izobrazba: 161 višješolska (prejšnja), višja strokovna, 314 Ekonomija,
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta Poskusno delo: ne
Zahtevan vozniški izpit kategorije: B
Zahtevano znanje jezikov: AN – angleški jezik razumevanje-osnovno, govorjenje-osnovno, pisanje-osnovno
Zahtevana rač. znanja: 1 – urejevalniki besedil – 1 – osnovno, 2 – delo s preglednicami – 1 – osnovno
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Osnovno znanje o uporabi računalnika pri poslovnem odločanju (Word,Excel). Vozniški izpit B kategorije. Poznavanje predpisov iz dejavnosti, varstva pri delu, požarnega varstva in ekologije. Izpit za upravljanje viličarja. Izpit za motorno žago.
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh
Rok za prijavo kandidatov: 8 dni.
Način prijave kandidatov:
Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: ALEŠ MAROLT, 041 413 545, ales.marolt@kocevski-les.si
Posredovanje ZRSZ:
Poskusno delo: ne
2/2
Datum sprejema prijave: 25.7.2018 Datum objave v prostorih zavoda: 26.7.2018
Rok za prijavo kandidatov: 3.8.2018

Št.: 100-3/2018-1

Izvedba usposabljanja za varno delo

Družba Kočevski les d.o.o. organizira zvedbo usposabljanja za varno delo:

– Varno delo v gozdu z motorno žago in delovnimi stroji – lokacija v gozdu , ki bo dne 24.10.2017, od 8. do 12,30 ure.

– Varno delo v pri transportu hlodovine in žaganega lesa – lokacija v gozdu in na skladišču žaganega lesa , ki bo dne 25.10.2017, od 8. do 12,30 ure.

– Varno delo v lesni predelavi – lokacija na skladišču lesne predelave Kočevski les , ki bo dne 27.10.2017, od 8. do 12,30 ure.

Vse zainteresirane obveščamo, da je prijava obvezna pri kontaktni osebi: Aleš Marolt, tel 041 413545 ali na e-pošto: info@kocevski-les.si do 23.10.2017, do 13.ure.

Napoved usposabljanja 24.10.2017 Varno delo v gozdu zmotorno žago in delovnimi stroji Napoved usposabljanja 25.10.2017 Varno delo pritransportu hlodovine in žaganega lesa – lokacija v gozdu in na skladišču žaganega lesa Napoved usposabljanja 27.10.2017 Varno delo na lesni predelavi

Lep pozdrav,

Aleš Marolt