DI-GOZD

Posted on

V okviru projekta bomo Razvili orodje, s katerim bo možno z uporabo najsodobnejših tehnologij boljše načrtovanje upravljanja z gozdom in zajem bolj natančnih podatkov, kakšen gozd imamo ter kako ga upravljati.

Zakaj ta projekt:

Potreba po boljšem upravljanju gozdno-lesne verige na Kočevskem in Sloveniji
Stopiti v korak s časom in digitalizacijo/avtomatizacijo procesov
Omogočiti tako manjšim kot velikim lastnikom gozdov orodje za digitalni posnetek gozda in načrtovanje upravljanja z „edinim pravim“ naravnim bogastvom, ki ga imamo

Cilji:

Digitalno transformirati izbrane procese gospodarjenja z gozdom s pomočjo razvoja novih inovativnih digitalnih orodij, ki bodo:

 • digitalizirala in pospeševala izbrane procese spremljanja, načrtovanja in organizacije aktivnosti gospodarjenja z gozdom
 • validirana s končnimi uporabniki in obenem krepila ekosistem, v prepletu verig vrednosti (v prvi fazi gozdno-lesne verige na Kočevskem)
 • omogočila boljše gospodarjenje z gozdom in zagotovila trajnost donosa gozda in vseh njegovih funkcij
 • pomagala vzpostaviti učinkovito podporno okolje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Projektne aktivnosti:

Zasnova, razvoj in validacija inovativnih digitaliziranih orodij:

 • Mobilna aplikacija za inventarizacijo stanja v gozdu.
 • Poslovno informacijski sistem za spremljanje, načrtovanje in optimizacijo gospodarjenja z gozdovi (podatkovna baza, GIS, splet. aplikacija, vmesniki, analitika).
 • Priprava in izvedba predstavitev, delavnic in demonstracij projektnih rezultatov, izdelava priročnika in izvedba praktičnega preizkusa pri lastnikih gozdnih površin – končnih uporabnikih, za namene prenosa znanja.
 • Usposabljanje kmetijskih gospodarstev na področju gospodarjenja z gozdom.
 • Priprava načrta trženja in vstopa na trg in širjenje rezultatov projekta preko medijev.

Partnerji projekta:

 • Tehnološka partnerja
  • Abelium d.o.o.
  • CtrlArt d.o.o.
 • Raziskovalci – izobraževalci
  • Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Oddelek za gozdarstvo
 • Poslovni in promocijski partner
  • Podjetniški inkubator Kočevje
 • Upravljavci gozda / svetovalci
  • Kočevski les d.o.o.
  • Marko Kalič s.p.
 • Lastniki gozda
  • Albin Likar
  • Valentin Tekavec
  • Tomaž Žagar
  • Davor Papež
  • Klemen Paulič
  • Boštjan Janež
  • Jože Zidar

Faze projekta

Odločba o odobritvi sredstev 30.7.2020

Pričetek projekta 1.9.2020

Zaključek projekta z oddajo zadnjega zahtevka do 29.8.2023

 1. šestmesečje            od 1.9.2020 do 1.3.2021
 2. šestmesečje             od 2.3.2021 do 30.8.2021
 3. šestmesečje             od 1.9.2021 do 1.3.2022
 4. šestmesečje             od 2.3.2022 do 29.8.2022
 5. šestmesečje            od 30.8.2022 do 1.3.2023
 6. šestmesečje            od 2.3.2023 do 29.8.2023

Izvajanja aktivnosti poteka v okviru 3. javnega razpisa za podukrep Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva (Uradni list RS, št. 67/19) in je sofinancirano iz sredstev

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje.

Naložbo sofinancirata Republika slovenija v okviru programa za razvoj podeželja PRP 2014–2020 in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje.

Spletna stran vodilnega partnerja: www.kocevski-les.si

Opis projekta spletna stran