DI-GOZD

Posted on

V prilogi je povabilo na konferenco z naslovom: Novo razvita digitalna orodja za učinkovitejše upravljanje z gozdom, ki bo dne 22.6.2023, ob 9. uri v prostorih Podjetniškega inkubatorja Kočevje, Novomeška cesta 16, 1330 Kočevje: Vabilo_Konferenca_Di-Gozd2

Nekaj utrinkov iz konference:

 

 

V okviru projekta smo razvili orodje, s katerim je možno z uporabo najsodobnejših tehnologij navidezne resničnosti boljše načrtovanje upravljanja z gozdom in zajem bolj natančnih podatkov, kakšen gozd imamo ter kako ga upravljati.

Predstavitveni plakat:

.

Za promocijo in predstavitev projekta smo izdali pospekt: letak DI-Gozd

Zakaj ta projekt:

Potreba po boljšem upravljanju gozdno-lesne verige na Kočevskem in Sloveniji
Stopiti v korak s časom in digitalizacijo/avtomatizacijo procesov
Omogočiti tako manjšim kot velikim lastnikom gozdov orodje za digitalni posnetek gozda in načrtovanje upravljanja z „edinim pravim“ naravnim bogastvom, ki ga imamo

Cilji:

Digitalno transformirati izbrane procese gospodarjenja z gozdom s pomočjo razvoja novih inovativnih digitalnih orodij, ki bodo:

 • digitalizirala in pospeševala izbrane procese spremljanja, načrtovanja in organizacije aktivnosti gospodarjenja z gozdom
 • validirana s končnimi uporabniki in obenem krepila ekosistem, v prepletu verig vrednosti (v prvi fazi gozdno-lesne verige na Kočevskem)
 • omogočila boljše gospodarjenje z gozdom in zagotovila trajnost donosa gozda in vseh njegovih funkcij
 • pomagala vzpostaviti učinkovito podporno okolje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Projektne aktivnosti:

Zasnova, razvoj in validacija inovativnih digitaliziranih orodij:

 • Mobilna aplikacija za inventarizacijo stanja v gozdu.
 • Poslovno informacijski sistem za spremljanje, načrtovanje in optimizacijo gospodarjenja z gozdovi (podatkovna baza, GIS, splet. aplikacija, vmesniki, analitika).
 • Priprava in izvedba predstavitev, delavnic in demonstracij projektnih rezultatov, izdelava priročnika in izvedba praktičnega preizkusa pri lastnikih gozdnih površin – končnih uporabnikih, za namene prenosa znanja.
 • Usposabljanje kmetijskih gospodarstev na področju gospodarjenja z gozdom.
 • Priprava načrta trženja in vstopa na trg in širjenje rezultatov projekta preko medijev.

Partnerji projekta:

 • Tehnološka partnerja
  • Abelium d.o.o.
  • CtrlArt d.o.o.
 • Raziskovalci – izobraževalci
  • Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Oddelek za gozdarstvo
 • Poslovni in promocijski partner
  • Podjetniški inkubator Kočevje
 • Upravljavci gozda / svetovalci
  • Kočevski les d.o.o.
  • Marko Kalič s.p.
 • Lastniki gozda
  • Albin Likar
  • Valentin Tekavec
  • Tomaž Žagar
  • Davor Papež
  • Klemen Paulič
  • Boštjan Janež
  • Jože Zidar

Faze projekta

Odločba o odobritvi sredstev 30.7.2020

Pričetek projekta 1.9.2020

Zaključek projekta z oddajo zadnjega zahtevka do 29.8.2023

 1. šestmesečje            od 1.9.2020 do 1.3.2021
 2. šestmesečje             od 2.3.2021 do 30.8.2021
 3. šestmesečje             od 1.9.2021 do 1.3.2022
 4. šestmesečje             od 2.3.2022 do 29.8.2022
 5. šestmesečje            od 30.8.2022 do 1.3.2023
 6. šestmesečje            od 2.3.2023 do 29.8.2023

Izvajanja aktivnosti poteka v okviru 3. javnega razpisa za podukrep Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva (Uradni list RS, št. 67/19) in je sofinancirano iz sredstev

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje.

Naložbo sofinancirata Republika slovenija v okviru programa za razvoj podeželja PRP 2014–2020 in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje.

Spletna stran vodilnega partnerja: www.kocevski-les.si

Opis projekta spletna stran

V prilogi je poročilo o doseženih rezultatih v drugem šestmesečju

Priloga-33-Porocilo-o-izvajanju-projekta-EIP-2_ZZI (1) dopolnjen 13.10.2021

Priloga-33-Porocilo-o-izvajanju-projekta-EIP-3_ZZI

Priloga-33-Porocilo-o-izvajanju-projekta-EIP-4_ZZI

Priloga-33-Porocilo-o-izvajanju-projekta-EIP-5_ZZI

Priloga-33-Porocilo-o-izvajanju-projekta-EIP-6_ZZI

Navodila za uporabo mobilne in spletne aplikacije so: 20230823_Di-Gozd_Priročnik

Posneto navodilo za uporabo mobilne aplikacije je: https://youtu.be/YCRDVqQU96U

Dostop do spletne aplikacije je:  Di-gozd

Dostop do mobilne aplikacije: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ctrlart.diforest&pli=1

Dne 7.6.2023 je v prostorih sedeža ZGS potekala predstavitev projekta in prikaz delovanja mobilne ter spletne aplikacije DI-Gozd. Lista Prisotnosti ZGS 7.6.2023

  

Dne 26.7.2023 je pri partnerju Klemenu Pauliču na kmetiji na Lovrencu Na Pohorju potekala predstavitev projekta in prikaz delovanja mobilne ter spletne aplikacije DI-Gozd. Povabilo za vse dogodke pri partnerjih je v prilogi: Vabilo na dododke pri partnerjih 21.7.2023         Lista Prisotnosti Klemen Paulič 26.7.2023

   

Dne 27.7.2023 je na kmetiji Zidar pri partnerju Jožetu Zidarju potekala predstavitev projekta in prikaz delovanja mobilne ter spletne aplikacije DI-Gozd.  Lista Prisotnosti Jože Zidar 27.7.2023

Dne 27.7.2023 je pri partnerju  Davorju Papežu potekala predstavitev projekta in prikaz delovanja mobilne ter spletne aplikacije DI-Gozd Lista Prisotnosti Davor Papež

Dne 29.7.2023 je pri partnerju  Boštjanu Janežu potekala predstavitev projekta in prikaz delovanja mobilne ter spletne aplikacije DI-Gozd Lista Prisotnosti Boštjan Janež 29.7.2023

.

Dne 28.7.2023 je pri partnerju  Valentinu Tekavcu potekala predstavitev projekta in prikaz delovanja mobilne ter spletne aplikacije DI-Gozd. Lista Prisotnosti Valentin Tekavec

 

Dne 28.7.2023 je pri partnerju  Tomažu Žagarju potekala predstavitev projekta in prikaz delovanja mobilne ter spletne aplikacije DI-Gozd. Lista Prisotnosti Tomaž Žagar 28.7.2023