Zbiranje ponudb za pravno pomoč pri izvedbi javnega naročila za dobavo lesnih sekancev za kurilno sezono 2020/2021

Spoštovani,

Razpis za zaposlitev na novo delovno mesto: Komercialist/ka

Spoštovani kandidati,

št:  110-5/2020-9

Razpis za zaposlitev na novo delovno mesto: Komercialist/ka

št:  110-5/2020-2

ZBORNIK GOZD IN LES KOT PRILOŽNOST ZA REGIONALNI RAZVOJ

Spoštovani,

v prilogi je objavljen zbornik z naslovom GOZD IN LES KOT PRILOŽNOST ZA REGIONALNI RAZVOJ

Zbornik je nastal iz prispevkov, ki so nastali za strokovni forum 11.oktobra 2019 v okviru prireditve FESTIVAL LESA v KOČEVJU, ki so ga organizirali:

  • FESTIVAL LESA z.o.o., so.p
  • ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, SRIP KROŽNO GOSPODARSTVO
  • SRIP PAMETNE STAVBE IN DOM Z LESNO VERIGO

kor6_Zbornik Festival lesa 2019

Ob tej priložnosti vam želim dobro branje ter srečno in uspešno  novo leto 2020.

Aleš MAROLT

 

Zbiranje ponudb za izvedbo storitve tiskanja publikacije z naslovom Gozd in les kot razvojni priložnosti za regionalni razvoj

  Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za izvedbo  storitve tiskanja publikacije z naslovom Gozd in les kot razvojni priložnosti za regionalni razvoj, na predloženih obrazcih:

razpisna dokumentacija Izvedba storitve tiskanja publikacije z naslovom Gozd in les kot razvojni priložnosti za regionalni razvoj

Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-32/2019-2

Številka: JN 36/2019

V priponki je objavljeno končno poročilo o izvedbi javnega naročila.

Lep pozdrav, Aleš Marolt

Št. 430-32/2019-7

končno poročilo

VABILO NA USPOSABLJANJE

 

Datum: 9.12.2019

Vabilo na usposabljanje

Usposabljanje zaposlenih:  Poslovna angleščina s poudarkom na govorni jezikovni veščini po metodi načrtovanja Understanding by design in z elementi formativnega spremljanja.

Usposabljanje bo z besediščem slušatelje opolnomočilo za delo v gozdarstvu in predelavi ter obdelavi lesa, komercialnih postopkov pri prodaji lesa in drugih lesnih proizvodov

Modul 1-1.faza v letu 2019Izvajalec: mag. Marjeta Kamšek

Termin: 10. 10. 2019 od 15.do 19.ure in 12.12.2019 od 15.do 19.ure

Lokacija: Predavalnica Gimnazije in srednje šole Kočevje, Trg zbora odposlancev 22, 1330 Kočevje

Skupni strošek *: 480 EUR

*Skupni strošek izvedbe krije Kočevski les d.o.o.

 

 

Program usposabljanja

Naziv usposabljanja:

Usposabljanje zaposlenih:  Poslovna angleščina s poudarkom na govorni jezikovni veščini po metodi načrtovanja Understanding by design in z elementi formativnega spremljanja.

Usposabljanje bo z besediščem slušatelje opolnomočilo za delo v gozdarstvu in predelavi ter obdelavi lesa, komercialnih postopkov pri prodaji lesa in drugih lesnih proizvodov

Program:

V skladu z osnovno dejavnostjo družbe gozdarstvo oz. lesno predelavo ter sečnje in spravila dreves je potrebno zagotavljati preventivno usposabljanje in izobraževanje za kvalitetno izvedbo dela. Delavci, ki so usposobljeni za delo potrebujejo vse več informacij za operativno izvajanje del z navodili v angleščini in komunikacijo za nakup, prodajo, opreme materiala ter storitev   na tujih trgih zato je nujno usposabljanje v univerzalnem tehničnem poslovnem jeziku v angleščini.

Usposabljanje bo z besediščem slušatelje opolnomočilo za strokovnejše napredno delo v gozdarstvu in predelavi ter obdelavi lesa, komercialnih postopkov pri prodaji lesa in drugih lesnih proizvodov

Modul 1- 1.faza v letu 2019

Kočevski les d.o.o.

Direktor

Aleš Marolt

Zbiranje ponudb za izgradnjo zaščitne ograje ter ograjnih vrat na objektu Kočevski les – Sušilnica lesa Industrijska cona LIK II

 Spoštovani,

Razpis za prosto delovno mesto gozdarski tehnolog 2 M/Ž

št:  110-5/2019-2

Zbiranje ponudb za izvedbo koordinacije varstva pri delu na gradbišču Izgradnja proizvodno skladiščnega objekta

 Spoštovani,

Zbiranje ponudb za izvedbo »ŠGZ 15/2019 INFORMIRANJE STROKOVNE IN SPLOŠNE JAVNOSTI IN KOMUNICIRANJE S CILJNIMI DELEŽNIKI STROKE SRIP-KROŽNO GOSPODARSTVO, PODROČJE BIOMASA IN ALTERNATIVNE SUROVINE – TRAJNOSTNA MOBILIZACIJA LESNEGA BIOMASNEGA POTENCIALA SLOVENIJE«

 Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za pravno pomoč pri izvedbi  javnega naročila:

»ŠGZ 15/2019 INFORMIRANJE STROKOVNE IN SPLOŠNE JAVNOSTI IN KOMUNICIRANJE S CILJNIMI DELEŽNIKI STROKE SRIP-KROŽNO GOSPODARSTVO, PODROČJE BIOMASA IN ALTERNATIVNE SUROVINE – TRAJNOSTNA MOBILIZACIJA LESNEGA BIOMASNEGA POTENCIALA  SLOVENIJE«

na predloženih obrazcih:

razpisna dokumentacija 20.9.2019 2

 Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-21/2019-2

Številka: JN 22/2019

¨Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Sklada za regionalni razvoj¨

Javno naročilo gradenj NOVOGRADNJA PROIZVODNO SKLADIŠČNEGA OBJEKTA

 Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo gradenj Novogradnja proizvodno skladiščnega objekta, na predloženih obrazcih:

 

1_GOD-Kočevski les-sklop 1 20190618

02a_razpisna dokumentacija Novogradnja proizvodno skladiščnega objekta – povabilo 20190829

02b_razpisna dokumentacija Novogradnja proizvodno skladiščnega objekta ver1 20190829

02c_razpisna dokumentacija Novogradnja proizvodno skladiščnega objekta_samo obrazci_20190829

03_ESPD_Novogradnja prozvodno skladiščnega objekta

3_ELEKTROINST_Kočevski les-sklop 3 20190618

3_STROJNE-Hala Kočevski les PZI – popis

Tehnična dokumentacija

Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-20/2019-2

Številka: JN 21/2019, KL-4/2019

Javno naročilo gradenj NOVOGRADNJA PROIZVODNO SKLADIŠČNEGA OBJEKTA

 Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo gradenj Novogradnja proizvodno skladiščnega objekta, na predloženih obrazcih:

1_GOD-Kočevski les-sklop 1 20190618

02 _razpisna dokumentacija Novogradnja proizvodno skladiščnega objekta ver4 – povabilo 20190618

02_razpisna dokumentacija Novogradnja proizvodno skladiščnega objekta ver4 20190618

02b_razpisna dokumentacija Novogradnja proizvodno skladiščnega objekta ver4 samo obrazci popravek1 20190702

Narocnik_novogradnja objekta_ESPD

2_STROJNE_ Kočevski les-sklop 2 20190618

3_ELEKTROINST_Kočevski les-sklop 3 20190618

Statika_novogradnja proizvodno skladiščnega objekta _Kočevski les_20190618

TP0-Situacija

TP2.1-Skladišče

TP2.2-Skladišče

 

 

Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-16/2019-2

Številka: JN 16/2019, KL-3/2019

Javno naročilo storitev SEČNJA in SPRAVILO 2019-2021

 Spoštovani,

Javno naročilo storitev SEČNJA, SPRAVILO, ŽAGANJE IN TRANSPORT LESA 2019-2021

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo storitev SEČNJA, SPRAVILO, ŽGANJE IN TRANSPORT LESA 2019-2021, na predloženih obrazcih:

02 _razpisna dokumentacija Sečnja, spravilo, žaganje in transport lesa 2019-2021 1 del

02 _razpisna dokumentacija Sečnja, spravilo, žaganje in transport lesa 2019-2021 2 del

02 b_razpisna dokumentacija Sečnja, spravilo, žaganje in transport lesa 2019-2021 ver5 samo obrazci 20190612

Narocnik_ESPD

 Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-14/2019-2

Številka: JN 14/2019, KL-1/2019

Javno naročilo male vrednosti: Izgradnja proizvodno skladiščnega objekta

Spoštovani,

Naročnik z dnem 5. 2. 2019 pričenja postopek oddaje javnega naročila, ki se vodi pod zaporedno številko 4/2019. Predmet javnega naročila je »Izgradnja proizvodno skladiščnega objekta«. Javno naročilo se oddaja na podlagi konkurenčnega postopka s pogajanji na podlagi b.) točke prvega odstavka 44. člena  ZJN-3.

 Razpisno dokumentacijo za javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti in podrobnosti si lahko ogledate na povezavi https://ejn.gov.si/narocilo/pages/dashboard/zadeva_dashboard.xhtml?zadevaId=6994

 ELEKTROINST_F1 GOD-1F (002) GOD-2F Rekapitulacija Strojne-1F strojne-2F

TEHNIČNO POROČILO

NAČRT OBJEKTA

ARH-1 ARH-2 situacija

 Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Številka zadeve: 430-4/2019-1 JN,

JN 4/2019

 

Javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti: Izgradnja proizvodno skladiščnega objekta

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za Malo javno naročilo:

 Razpisna dokumentacija za javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti:

»Izgradnja proizvodno skladiščnega objekta«

Razpisna dokumentacija-skladiscno proizvodni objekt KL

Razpisna dokumentacija-skladiscno proizvodni objekt KL

ELEKTROINST_F1 GOD-1F (002) GOD-2F Rekapitulacija Strojne-1F strojne-2F

TEHNIČNO POROČILO

NAČRT OBJEKTA

ARH-1 ARH-2 situacija

 Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Številka zadeve: 430-26/2018-2