INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Posted on
10.a.člen ZDIJZ
Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Kočevski les d.o.o. (NS)
Vrsta zastopnika Osebno ime Višina prejemkov in bonitet / Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu*
predsednik nadzornega sveta Marko Kljun člani nadzornega sveta niso uravičeni do sejnine, ampak do povrnitve materialnih stroškov v zvezi s svojo funkcijo. 0 € 0 €
član nadzornega sveta Janez Maršič člani nadzornega sveta niso uravičeni do sejnine, ampak do povrnitve materialnih stroškov v zvezi s svojo funkcijo. 0 € 0 €
član nadzornega sveta Henrik Gjerkeš člani nadzornega sveta niso uravičeni do sejnine, ampak do povrnitve materialnih stroškov v zvezi s svojo funkcijo. 0 € 0 €
Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Kočevski les d.o.o.
Vrsta zastopnika Osebno ime Višina prejemkov in bonitet / Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu**
direktor družbe

– nastop dela 1.4.2015,

– v obdobju od 1.4.02015 do 30.11.2015 zaposlen za polovični delovni čas 20 ur tedensko

– v obdobju od 1.12.2015 do 11.3.2023 zaposlen za polni delovni čas 40 ur tedensko

– potek pogodbe za določen čas 11.3.2023

Aleš Marolt Za obdobje od 12.3.2019 do vključno 11.3.2023 je bilo osnovno plačilo  je določeno v višini 3.245,97 € bruto. 0 € 40.307,69 €