Javno naročilo male vrednosti: Izgradnja proizvodno skladiščnega objekta

Spoštovani,

Naročnik z dnem 5. 2. 2019 pričenja postopek oddaje javnega naročila, ki se vodi pod zaporedno številko 4/2019. Predmet javnega naročila je »Izgradnja proizvodno skladiščnega objekta«. Javno naročilo se oddaja na podlagi konkurenčnega postopka s pogajanji na podlagi b.) točke prvega odstavka 44. člena  ZJN-3.

 Razpisno dokumentacijo za javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti in podrobnosti si lahko ogledate na povezavi https://ejn.gov.si/narocilo/pages/dashboard/zadeva_dashboard.xhtml?zadevaId=6994

 ELEKTROINST_F1 GOD-1F (002) GOD-2F Rekapitulacija Strojne-1F strojne-2F

TEHNIČNO POROČILO

NAČRT OBJEKTA

ARH-1 ARH-2 situacija

 Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Številka zadeve: 430-4/2019-1 JN,

JN 4/2019