Razpis za zaposlitev na delovno mesto upravljalec sušilnic-tehnolog

Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave: NE66527
Delodajalec: MŠO: 6812694000 šifra SKD: 16.100
Kočevski les, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o.
Trata XIV 6 A
1330 KOČEVJE
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5516 KOČEVJE
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UPRAVLJALEC SUŠILNIC-TEHNOLOG – M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: VODI, ORGANIZIRA IN NADZIRA DELA NA PODROČJU LESNE PREDELAVE. IZDELAVA IN SPREMLJANJE PROIZVODNIH NAČRTOV IN ODGOVORNOST ZA NJIHOVO IZVRŠITEV. PREVZEM IN ODDAJA LESA. VODENJE EVIDENC O OPRAVLJENIH DELIH. S ODELOVANJE V PROIZVODNEM INFORMACIJSKEM SISTEMU. ODGOVORNOST ZA PRAVILNOST SUŠENJA IN OSTALIH DEL NA LESNI PREDELAVI. POLNJENJE IN PRAZNJENJE SUŠILNIC. NASTAVLJANJE IN NADZOR NAPRAV ZA SUŠENJE. IZVAJANJE KONTROLNIH MERITEV ( VLAŽNOSTI LESA, IZBIRA VZORCA). IZMERA LESA IN KLASIFICIRANJE. DOLOČANJE REŽIMOV SUŠENJA, KONTROLA IN IZVAJANJE TER PRILAGAJANJE REŽIMOV. VODENJE EVIDENC SUŠENJA LESA IN OSTALIH DEL. VODENJE ZALOG, NABAVE IN PORABE MATERIALA IN STORITEV. KODIRANJE IN BELEŽENJE MATERIALNIH PRETOKOV SUROVINE (MATERIALNO POSLOVANJE) ZA VSA SKLADIŠČA LESNE PREDELAVE. KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM SUROVINE. KONTROLA SUROVINE IN IZDELAVA PREVZEMNIH ZAPISNIKOV IZDELKOV, MATERIALA IN STORITEV. MATERIALNA ODGOVORNOST ZA VSA SKLADIŠČA LESNE PREDELAVE. VODENJE EVIDENC OPRAVLJENIH DEL PRISOTNOSTI NA LESNI PREDELAVI. POROČANJE IN IZDELAVA MESEČNIH POROČIL. PRIJAVLJANJE IN VODENJE EVIDENCE OKVAR IN ZASTOJEV. ANALIZIRANJE NAPAK, UGOTAVLJANJE VZROKOV IN SKRB ZA ODPRAVO LE-TEH ZAGOTOVLJENA TELEFONSKA DOSEGLJIVOST NADREJENEMU V ČASU DELAVNE IZMENE ALI V ČASU OBRATOVANJA SUŠILNIC. UPOŠTEVANJE PREDPISOV IN IZVAJANJE UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VZD IN PV. ODGOVORNOST ZA PRAVILNO RAVNANJE Z ODPADKI IN OSTALA DELA PO NALOGU DIREKTORJA.
Izobrazba po Klasius: 161 višješolska (prejšnja), višja strokovna, 543 Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija,
Alternativna izobrazba: 161 višješolska (prejšnja), višja strokovna, 314 Ekonomija,
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta Poskusno delo: ne
Zahtevan vozniški izpit kategorije: B
Zahtevano znanje jezikov: AN – angleški jezik razumevanje-osnovno, govorjenje-osnovno, pisanje-osnovno
Zahtevana rač. znanja: 1 – urejevalniki besedil – 1 – osnovno, 2 – delo s preglednicami – 1 – osnovno
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Osnovno znanje o uporabi računalnika pri poslovnem odločanju (Word,Excel). Vozniški izpit B kategorije. Poznavanje predpisov iz dejavnosti, varstva pri delu, požarnega varstva in ekologije. Izpit za upravljanje viličarja. Izpit za motorno žago.
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh
Rok za prijavo kandidatov: 8 dni.
Način prijave kandidatov:
Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: ALEŠ MAROLT, 041 413 545, ales.marolt@kocevski-les.si
Posredovanje ZRSZ:
Poskusno delo: ne
2/2
Datum sprejema prijave: 25.7.2018 Datum objave v prostorih zavoda: 26.7.2018
Rok za prijavo kandidatov: 3.8.2018

Št.: 100-3/2018-1