Obvestila za medije

Posted on

Spoštovani,

Na razstavi v Podjetniškem inkubatorju v Podbrezniku v Novem mestu poteka v obdobju od 4.2.2020 pa do konca februarja 2020 razstava nagrajenih stolov iz Festivala Lesa.razstava stolov Podjetniški center Podbreznik 4.2.2020

 

 

Spoštovani,

Zavod za gozdove Slovenije OE Kočevje je v tednu gozdov izbral najskrbnejšega lastnika gozdov na območju, ki ga pokriva in sicer Občino Kočevje skupaj z njenim koncesionarjem družbo Kočevski les d.o.o. Podrobnejša razlaga je v prilogi: Najlastnik 2017 Občina Kočevje.

Na naveden naziv smo ponosni in veseli vsi zaposleni v družbi Kočevski les d.o.o..

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem sodelavcem v družbi, predstavnikom Občine Kočevje, podizvajalcem in partnerjem v Gozdno lesni verigi na Kočevskem, s katerimi smo lahko le skupaj dosegli navedene rezultate.

Aleš Marolt, direktor družbe Kočevski les d.o.o.