Razpis za zaposlitev na delovno mesto upravljalca sušilnic

PD-1: Prijava prostega delovnega mesta oz. vrste dela 

Regist. št. prijave: MR79802

Delodajalec: Kočevski les, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o. MŠO: 6812694000
                   Trata XIV 6 A, 1330 KOČEVJE Šifra dejavnosti SKD: 16.100
Upravna enota prostega delovnega mesta oz vrste dela: 5516 KOČEVJE
Na delovno mesto želimo zaposliti naslednje število delavcev: 1

 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UPRAVLJALEC SUŠILNIC – M/Ž
Opis del in nalog: -ODGOVORNOST ZA PRAVILNOST SUŠENJA, -POLNJENJE IN PRAZNJENJE SUŠILNIC, -NASTAVLJANJE IN NADZOR NAPRAV ZA SUŠENJE, -IZVAJANJE KONTROLNIH MERITEV VLAŽNOSTI LESA (IZBIRA VZORCA), -IZMERA SUŠENEGA LESA IN KLASIFICIRANJE, -DOLOČANJE REŽIMOV SUŠENJA, KONTROLA IN IZVAJANJE TER PRILAGAJANJE REŽIMOV, -VODENJE EVIDENC SUŠENJA LESA, -VODENJE ZALOG, NABAVE IN PORABE DECIMIRANIH ELEMENTOV, -KODIRANJE IN BELEŽENJE MATERIALNIH PRETOKOV SUROVINE (MATERIALNO POSLOVANJE) ZA SKLADIŠČE SUŠILNICE IN SKLADIŠČE DECIMIRANIH ELEMENTOV, -KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM SUROVINE, -KONTROLA SUROVINE IN IZDELAVA PREVZEMNIH ZAPISNIKOV DECIMIRANIH ELEMENTOV, -IZDELAVA PREVZEMNO REKLAMACIJSKIH LISTIN, -MATERIALNA ODGOVORNOST ZA SKLADIŠČA (SKL. DEC. EL. SVEŽI, SUHI IN ZRAČNO SUHI, TEMP. SKL. ELEMENTOV VSE SUŠILNICE), -VODENJE EVIDENC OPRAVLJENIH DEL PRISOTNOSTI V SUŠILNICI, -POROČANJE IN IZDELAVA MESEČNIH POROČIL, -PRIJAVLJANJE IN VODENJE EVIDENCE OKVAR IN ZASTOJEV, -ANALIZIRANJE NAPAK, UGOTAVLJANJE VZROKOV IN SKRB ZA ODPRAVO LE-TEH ZAGOTOVLJENA TELEFONSKA DOSEGLJIVOST NADREJENEMU V ČASU DELAVNE IZMENE, -UPOŠTEVANJE PREDPISOV IN IZVAJANJE UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VZD IN PV, -ODGOVORNOST ZA PRAVILNO RAVNANJE Z ODPADKI IN -OSTALA DELA PO NALOGU DIREKTORJA.
Tarifni razred prostega delovnega mesta oz vrste dela:
Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba:
Raven izobrazbe (KLASIUS-SRV): 150 srednja strokovna, srednja splošna
Področje izobrazbe (KLASIUS-P): Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Podrobnejši opis (neobvezno): Tehnik lesarske tehnologije, 3119.02
Alternativna poklicna/strokovna:
Raven izobrazbe (KLASIUS-SRV): 150 srednja strokovna, srednja splošna
Področje izobrazbe (KLASIUS-P): Ekonomija
Podrobnejši opis (neobvezno):
Zahtevana nac. pokl. kvalifikacija (certifikat):

 

Trajanje zaposlitve:
določen čas, 0 mesec(ev) 0 dni
Vrsta zaposlitve:
polni delovni čas
Delovne izkušnje:
ne
Vozniški izpit:
B

 

Zahtevano znanje jezikov: Zahtevana računalniška znanja:
urejevalnik besedil – osnovno
delo s preglednicami – osnovno

 

Drugi pogoji: Poznavanje predpisov iz dejavnosti, varstva pri delu, požarnega varstva in ekologije. Izpit za upravljanje viličarja. Izpit za motorno žago.
Rok za prijavo kandidatov: 8 dni.
Način prijave kandidatov: drugo:
Zavod naj delovno mesto objavi: v prostorih Zavoda
Posebne namere delodajalca:
Sodelovanje ZRSZ: brez posredovanja
Vrsta pogodbe: Okvirna mesečna bruto plača:
Poskusno delo: Urnik dela:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: ALEŠ MAROLT, 041 413 545, ales.marolt@kocevski-les.si
Kontaktna oseba delodajalca za BO: ALEŠ MAROLT, 041 413 545, ales.marolt@kocevski-les.si
Datum sprejema prijave: 23.12.2016 Datum objave v prostorih zavoda: