Zaposleni

Posted on

Aleš MAROLT, univ.dipl.inž.les, direktor družbe, tel.: 00386 41 413 545

Alan OBRANOVIČ, mag.inž.gozd., gozdarski tehnolog, tel.: 00386 40 528 323

Peter TEKAVEC, dipl. ekon., upravljavec sušilnic, tel.: 00386 41 817 785

Dominik BOJC, inž. gozdarstva in lovstva, gozdarski tehnolog II, tel.: 00386 51 857 887

Damjan LAZAR, dipl.ekonomist, komercialist, tel.: 00386 40 543 285