Zbiranje ponudb za izvedbo »ŠGZ 15/2019 INFORMIRANJE STROKOVNE IN SPLOŠNE JAVNOSTI IN KOMUNICIRANJE S CILJNIMI DELEŽNIKI STROKE SRIP-KROŽNO GOSPODARSTVO, PODROČJE BIOMASA IN ALTERNATIVNE SUROVINE – TRAJNOSTNA MOBILIZACIJA LESNEGA BIOMASNEGA POTENCIALA SLOVENIJE«

 Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za pravno pomoč pri izvedbi  javnega naročila:

»ŠGZ 15/2019 INFORMIRANJE STROKOVNE IN SPLOŠNE JAVNOSTI IN KOMUNICIRANJE S CILJNIMI DELEŽNIKI STROKE SRIP-KROŽNO GOSPODARSTVO, PODROČJE BIOMASA IN ALTERNATIVNE SUROVINE – TRAJNOSTNA MOBILIZACIJA LESNEGA BIOMASNEGA POTENCIALA  SLOVENIJE«

na predloženih obrazcih:

razpisna dokumentacija 20.9.2019 2

 Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-21/2019-2

Številka: JN 22/2019

¨Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Sklada za regionalni razvoj¨