Javno naročilo gradenj NOVOGRADNJA PROIZVODNO SKLADIŠČNEGA OBJEKTA

 Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo gradenj Novogradnja proizvodno skladiščnega objekta, na predloženih obrazcih:

1_GOD-Kočevski les-sklop 1 20190618

02 _razpisna dokumentacija Novogradnja proizvodno skladiščnega objekta ver4 – povabilo 20190618

02_razpisna dokumentacija Novogradnja proizvodno skladiščnega objekta ver4 20190618

02b_razpisna dokumentacija Novogradnja proizvodno skladiščnega objekta ver4 samo obrazci popravek1 20190702

Narocnik_novogradnja objekta_ESPD

2_STROJNE_ Kočevski les-sklop 2 20190618

3_ELEKTROINST_Kočevski les-sklop 3 20190618

Statika_novogradnja proizvodno skladiščnega objekta _Kočevski les_20190618

TP0-Situacija

TP2.1-Skladišče

TP2.2-Skladišče

 

 

Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-16/2019-2

Številka: JN 16/2019, KL-3/2019

Javno naročilo storitev SEČNJA in SPRAVILO 2019-2021

 Spoštovani,

Javno naročilo storitev SEČNJA, SPRAVILO, ŽAGANJE IN TRANSPORT LESA 2019-2021

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo storitev SEČNJA, SPRAVILO, ŽGANJE IN TRANSPORT LESA 2019-2021, na predloženih obrazcih:

02 _razpisna dokumentacija Sečnja, spravilo, žaganje in transport lesa 2019-2021 1 del

02 _razpisna dokumentacija Sečnja, spravilo, žaganje in transport lesa 2019-2021 2 del

02 b_razpisna dokumentacija Sečnja, spravilo, žaganje in transport lesa 2019-2021 ver5 samo obrazci 20190612

Narocnik_ESPD

 Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-14/2019-2

Številka: JN 14/2019, KL-1/2019

Zbiranje ponudb – Rekonstrukcija gozdnih vlak in izgradnja pomožnega skladišča

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za rekonstrukcijo gozdnih vlak in izgradnjo pomožnega skladišča v GGE Mozelj Oddelek 148.

Vse potrebne informacije so v priloženih navodilih in elaboratu Zavoda za gozdove.

 

Lep pozdrav!

Elaborat rekonstrukcije in izgradnje pomožnega skladišča – GGE Mozelj Oddelek 148

Obrazec za oddajo ponudbe – Rekonstrukcija vlak in pomožno skladišče Mozelj 148

Javno naročilo male vrednosti: Izgradnja proizvodno skladiščnega objekta

Spoštovani,

Naročnik z dnem 5. 2. 2019 pričenja postopek oddaje javnega naročila, ki se vodi pod zaporedno številko 4/2019. Predmet javnega naročila je »Izgradnja proizvodno skladiščnega objekta«. Javno naročilo se oddaja na podlagi konkurenčnega postopka s pogajanji na podlagi b.) točke prvega odstavka 44. člena  ZJN-3.

 Razpisno dokumentacijo za javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti in podrobnosti si lahko ogledate na povezavi https://ejn.gov.si/narocilo/pages/dashboard/zadeva_dashboard.xhtml?zadevaId=6994

 ELEKTROINST_F1 GOD-1F (002) GOD-2F Rekapitulacija Strojne-1F strojne-2F

TEHNIČNO POROČILO

NAČRT OBJEKTA

ARH-1 ARH-2 situacija

 Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Številka zadeve: 430-4/2019-1 JN,

JN 4/2019

 

Javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti: Izgradnja proizvodno skladiščnega objekta

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za Malo javno naročilo:

 Razpisna dokumentacija za javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti:

»Izgradnja proizvodno skladiščnega objekta«

Razpisna dokumentacija-skladiscno proizvodni objekt KL

Razpisna dokumentacija-skladiscno proizvodni objekt KL

ELEKTROINST_F1 GOD-1F (002) GOD-2F Rekapitulacija Strojne-1F strojne-2F

TEHNIČNO POROČILO

NAČRT OBJEKTA

ARH-1 ARH-2 situacija

 Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Številka zadeve: 430-26/2018-2

 

Zbiranje ponudb za razžagovanje embalažne hlodovine iglavcev za lokacijo Kolodvorska 37a, 2310 Slovenska Bistrica november 2018

Zbiranje ponudb za razžagovanje embalažne hlodovine iglavcev za lokacijo Kolodvorska 37a, 2310 Slovenska Bistrica november 2018

Zbiranje ponudb za razžagovanje embalažne hlodovine bukovine za lokacijo Žaga Pogorelc Kočevje november 2018

Zbiranje ponudb za izdelavo projektne dokumentacije IDZ, DGD, PZI za projekt: Razširitev obstoječe sušilnice – prizidava, novogradnja skladiščno proizvodnega objektaSpoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za izdelavo projektne dokumentacije IDZ, DGD, PZI za projekt: Razširitev obstoječe sušilnice – prizidava, novogradnja skladiščno proizvodnega objekta, na predloženih obrazcih:

razpisna dokumentacija za projektno dokumentacijo objekt proizv. skladišč. in sušilnice

Končno poročilo o oddaji naročila:

Končno poročilo Izdelava projektne dokumentacije IDZ, DGD, PZI za projekt SUŠILNICE- SKLADIŠČNO PROIZVODNi OBJEKT

Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-18/2018-2

JN 20/2018

Zbiranje ponudb za izdelavo lesnih sekancev iglavcev za proizvodnjo lesnih plošč in tvoriv v letu 2018 -2 avgust 2018

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za izdelavo lesnih sekancev iglavcev za proizvodnjo lesnih plošč in tvoriv v letu 2018 na predloženih obrazcih:

razpisna dokumentacija izdelava lesnih sekancev iglavcev za proizvodnjo lesnih plošč in tvoriv avgust 2018

Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-16/2018-2 JN

Številka JN 18/2018

Zbiranje ponudb za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI, PID za projekt: Objekt za avtomatski sistem tehtanja Kočevski les -junij 2018:Zbiranje ponudb za izdelavo lesnih sekancev iglavcev (pretežno smreka, rdeči bor, črni bor, jelka) s sekalnikom na skladišču Kočevski les d.o.o. oz na gozdni cesti

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za izdelavo lesnih sekancev iglavcev (pretežno smreka, rdeči bor, črni bor, jelka) s sekalnikom na skladišču Kočevski les d.o.o. oz na gozdni cesti na predloženh obrazcih:

razpisna dokumentacija izdelava lesnih sekancev iglavcev na lokaciji Kočevski les d.o.o. oz. gozdni cesti

Lep pozdrav,

Aleš Marolt

št.: 430-6/2018-2 JN

Številka: JN 6/2018

Zbiranje ponudb za razžagovanje hlodovine iglavcev ter izdelavo žaganega lesa debeline 22, 72 mm in transport na lokacijo Rakitnica 74, 1331 Dolenja vas ”

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za razžagovanje hlodovine iglavcev ter izdelava žaganega lesa debeline 22, 72 mm in transport na lokacijo Rakitnica 74, 1331 Dolenja vas, na predloženih obrazcih:

razpisna dokumentacija razžagovanje iglavcev 22, 72 mm Rakitnica

Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-5/2018-2 JN

Številka: JN 5/2018